הבלוג

03/04/2016 / No Comments

צעד #27 IQ

למה חשוב מאוד מהו ה-IQ שלנו? ולמה לא חשוב בכלל מהו?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #26 ייעוד

מהי "השאלה הגדולה", הכי גדולה, בחיים שלנו?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #25 מניעים

מה באמת חשוב לנו בחיים?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #24 כישרונות

מהן המתנות בהן בורכנו בלידתנו?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #23 תפיסת עולם

מהי "מערכת ההפעלה" האוטומטית שלנו?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #22 אופי

מדוע אסור לנו להגיד את המשפט "זה האופי שלי"?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #21 הרחבת ההתנהגויות

כיצד להתנהג באופן יותר אפקטיבי ולהצליח להשיג יותר?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #20 ניהול ההתנהגויות

כיצד להפסיק להתנהג באופן אוטומטי ולא אפקטיבי?

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #19 שעון ההתנהגויות

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #18 כיצד לשנות אמונות

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #17 תחושות

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #16 מחשבות רגשות ומה שביניהם

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #15 ציר ההשפעה הרגשית

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #14 פחד ועצב

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #13 שמחה כעס ומה שביניהם

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #12 גישה ופרשנות

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #11 מסך התודעה

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #10 מעגל שחזור אמונות

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #9 סביבה יוצרת אמונות

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #8 אמונות

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #7 מודל BDH

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #6 מי שאני באמת

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #5 מה שאני עושה

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #4 מה שיש לי

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
03/04/2016 / No Comments

צעד #3 חווית החיים

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
13/03/2016 / No Comments

Watch and Download Full Movie Trevor Noah: Afraid of the Dark (2017)

הקריירה שלנו היא תחום מאוד מרכזי בחיים - היא מעניקה בטחון, חברים, מעמד הגשמה עצמית. קשה להפריז בחשיבותה נכונה היא אחד המפתחות החשובים ביותר עמירם קאופמן

להרחבה
12/03/2016 / No Comments

Watch and Download Movie Super Singh (2017)

"אני אוהב אותך".

משפט פשוט, לא?

להרחבה

צור קשר


מייל: amiram@amiramkaufman.co.il
נייד: 050-9993377משרד: 077-3500948פקס: 153-77-3500048