img-home1

מגיע לכם להצליח יותר בעסק שלכם!

ניהול עסקים

אימון לניהול עסקים עוסק בצעד הבא בעסק שלכם. האימון מיועד למי שרוצה להצליח יותר בעסק שלו ובסופו של דבר – להשיג יותר לקוחות, הכנסות ורווחים. האימון מתאים במיוחד לבעלי "עסקים אישיים" – עסקים בהם הבעלים והמנכ"ל חד הם.

למי מתאים אימון לעסקים?

One Man Business, עצמאים, בעלי עסקים, יזמים, שותפים עסקיים, בעלי עסק משפחתי, מקימי עסק חדש, וכדומה.

אז... מהו הצעד הבא שלכם?

צור קשר


מייל: amiram@amiramkaufman.co.il
נייד: 052-3500094משרד: 077-3500948פקס: 153-77-3500048